Certificaten

GUWO Recycling is in het bezit van verschillende certificaten. Deze certificaten zorgen er voor dat GUWO als specialist te werk gaat. Als het gaat om vervoer of inzamelen van recycling materiaal, GUWO werkt zorgvuldig en betrouwbaar.

Guwo recycling omgeving overijssel zwolle. Guwo recycling omgeving overijssel zwolle. Guwo recycling omgeving overijssel zwolle. Guwo recycling omgeving overijssel zwolle.

Certificaat: NIWO

NIWO notering vakdiploma afvalstoffen (VIHB nummer: OV511984VIHX).

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

VCA Voldiploma

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichtings- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Het VCA-systeem is ontwikkeld om bedrijven op een objectieve manier te toetsen op hun veiligheidsbeheersysteem. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Wij beschikken over een vol VCA** certificaat.